Strokovni delavci

Seznam strokovnih delavcev na matični šoli:

 1. Antonija Blatnik (antonija.blatnik@os-smihel.si)
 2. Damjana Burgar (damjana.burgar@os-smihel.si)
 3. Gorazd Canič (gorazd.canic@os-smihel.si)
 4. Marjetka Dragman (marjetka.dragman@os-smihel.si)
 5. Diana Dronjak (diana.dronjak@os-smihel.si)
 6. Zlatka Galič (zlatka.galic@os-smihel.si)
 7. Mihaela Gerjovič (mihaela.gerjovic@os-smihel.si)
 8. mag. Irena Hlača (irena.hlaca@os-smihel.si)
 9. Klavdija Hrastar (klavdija.hrastar@os-smihel.si)
 10. Boštjan Hribar (bostjan.hribar@os-smihel.si)
 11. Justina Husu (justina.husu@os-smihel.si)
 12. Petra Švajger (petra.svajger@os-smihel.si)
 13. Karmen Jenič (karmen.jenic@os-smihel.si)
 14. Katja Kapele (katja.kapele@os-smihel.si)
 15. Vika Kek (vika.kek@os-smihel.si)
 16. Anica Klobučar (anica.klobucar@os-smihel.si)
 17. Mojca Klobučar (mojca.klobucar@os-smihel.si)
 18. mag. Breda Knafelc (breda.knafelc@os-smihel.si)
 19. Milena Košak (milena.kosak@os-smihel.si)
 20. Andrej Lenartič (andrej.lenartic@os-smihel.si)
 21. Erna Lukšič (erna.luksic@os-smihel.si)
 22. Boštjan Miklič (bostjan.miklic@os-smihel.si)
 23. Vlasta Močnik Gabrič (vlasta.mocnik-gabric@os-smihel.si)
 24. Helena Murgelj (helena.murgelj@os-smihel.si)
 25. Stanislav Papež (stanislav.papez@os-smihel.si)
 26. Andrej Prah (andrej.prah@os-smihel.si)
 27. Vera Rauh Žagar (vera.rauhzagar@os-smihel.si)
 28. Marjetka Slana Pevec (marjetka.slanapevec@os-smihel.si)
 29. Vesna Slapničar (vesna.slapnicar@os-smihel.si)
 30. Erika Starina (erika.starina@os-smihel.si)
 31. Marija Štangelj (marija.stangelj@os-smihel.si)
 32. Nada Šterk (nada.sterk@os-smihel.si)
 33. Mojca Šumlaj (mojca.sumlaj@os-smihel.si)
 34. Andreja Šurla (andreja.surla@os-smihel.si)
 35. Alojz Hudelja (alojz.hudelja@os-smihel.si)
 36. Anja Rojc (anja.rojc@os-smihel.si)
 37. Lidija Špelič (lidija.spelic@os-smihel.si)
 38. Laura Gabrič (laura.gabric@os-smihel.si)