Skoči na glavno vsebino
Select Page

Nekaj iz preteklosti

Zapisi so povzeti iz kronik osnovne šole v Šmihelu pri Novem mestu.

 16. 10. 1864 je dan, ko je bila v Šmihelu ustanovljena šola, ki je delovala v cerkovnikovi hiši. Njen prvi učitelj je bil Karol Krištof, ki je služboval v šoli od njene ustanovitve do leta 1871, ko ga je zamenjal učitelj Alojzij Jerše, ki je to službo opravljal do leta 1874. Šele naslednji učitelj, to je Janez Novak, je pričel s sistematičnim pisanjem kronike šole, ki je v tistem času bila še vedno mešana, kar pomeni, da so pouk obiskovali tako dečki kot tudi deklice. Janez Novak je v Šmihelu služboval od 5. aprila 1875 do 1. marca 1889, torej do svoje smrti.

1. kronika Osnovne šole Šmihel 2(1. kronika OŠ Šmihel)

 

Na začetku leta 1881 je šola Šmihel dobila svojo prvo »bukvarnico«. Prvi časopis z naslovom »Vertec« je šoli podaril kaplan Krammar, ki je obljubil, da bo tudi v prihodnje šolski »bukvarnici« podaril vsako številko časopisa.

V šolskem letu 1886/1887 se je Osnovna šola Šmihel razdelila na dekliško in deško šolo. Dekliško šolo so vodile sestre de Notre Dame.

Leta 1893 je šola postala dvorazrednica, saj se je 18. oktobra 1893 pričel pouk v novi stavbi. V istem letu je šola postala tudi bogatejša za šolski vrt, ki ga je šola kupila od g. Janeza Burgerja.

16. junija 1895 je šola dobila novo zastavo deške ljudske šole v Šmihelu. Zastavo so kupili s pomočjo donacij. Največ je doniral nekdanji šmihelski kaplan Marko Pakiž.

Naša šola (levo), samostan in ozadju Grmski grad

(Levo osnovna šola Šmihel)

 

V šolskem letu 1897/1898 se je na deški šoli v Šmihelu pričel poldnevni pouk, kar je določil deželni šolski svet.

 

V šolskem letu 1905/ 1906 je »ministrstvo za bogočastje in nauk« izdalo dokončni šolski in učni red, ki se je nanašal na obče ljudske in meščanske šole. Po tem novem šolskem redu so bile velike počitnice dolge 2 meseca.

29. 4. 1908 se je šola razširila v trirazrednico.

Odprtje šole v Birčni vasi v šolskem letu 1910/1911 je prinesla spremembe v šolskem okolišu in tako se je število učencev na šoli nekoliko zmanjšalo.

 

V času prve svetovne vojne je pouk sprva poteka 3x tedensko, nato pa celo 2x tedensko.

 

V šolskem letu 1925 / 1926 se na šoli prvič omenja »oddelek za oddaljene«

 

28. oktobra 1930 je obstoječa trirazrednica postala štirirazrednica.

6. aprila 1931 je na šoli potekal prvi roditeljski sestanek, kjer so govorili o vzgoji otrok, odnosu staršev do šole in o spremembah šolske zakonodaje.

 

6. januarja 1936 so na šoli prvič slovesno odprli »šolski oder«.

 

V času druge svetovne vojne se prvič omenja obvezen zdravniški pregled za učence in učitelje, 12. decembra 1941 se je v šoli ustanovila šolska kuhinja.

 31. decembra 1945 je prišlo do ponovne združitve deške in dekliške šole. Nova šola je dobila ime Osnovna šola Šmihel.

 

Leta 1946 so na šoli ustanovili pionirsko organizacijo, ustanovljen je bil podmladek Rdečega križa, ustanovljena pa je tudi mladinska knjižnica.

22. 9. 1952 so v Šmihelu ustanovili otroški vrtec za predšolsko vzgojo, v katerega je bilo vpisani 18 dečkov in 17 deklic.

 

V šolskem letu 1953/1954 so bili v šoli vpeljani športni dnevi. V naslednjem letu pa so bili prvič vpeljana tako imenovana dopolnilna šola, ki je bila namenjena otrokom borcev iz druge svetovne vojne.

 

7.5. 1965 je prvič omenjena kurirčkova pošta, ki je odšla preko Žabje vasi do Roka.

 

20. decembra 1969 se je šola preimenovala v Osnovno šolo Milke Šobar Nataše.

Šola Milka Šobar – Nataša po dozidavi

(Osnovna šola Milka Šobar – Nataša po dozidavi)

 

urejanje šolskega dvorišča

(urejanje šolskega dvorišča)

 

V šolskem letu 1977/1978 je bila ukinjena podružnična šola Laze.

27. 6. 1991 je uradno ime šole v Šmihelu postalo Osnovna šola Šmihel.

 

Leta 1997 je OŠ Šmihel postala prva šola na območju Dolenjske, ki je dobila UNESCOV certifikat.

Ustanovitev OŠ Drska v šolskem letu 2001/2002 je pripeljalo do mnogih sprememb pri organizaciji dela. V naslednjem šolskem letu pa se prične izvajati program devetletke.

12. aprila 2012 je na šoli potekala slovesna obeležitev 125-letnice delovanja deške in dekliške šole.

V šolskem letu 2012/2013 je šola postala najuspešnejša šola MO Novo mesto v tekmovanju iz znanj.

16. oktobra 2014 smo na šoli slovesko obeležili 150. obletnico ustanovitve Osnovne šole Šmihel. V jubilejnem šolskem letu 2014/2015 je šola postala že drugič najuspešnejša šola MO Novo mesto v tekmovanju iz znanj.

 

(Skupno 1.914 obiskov, današnjih obiskov 1)
DOSTOPNOST