Otroški parlament

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt se izvaja že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci iz večine slovenskih šol.

Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

Otroški parlament deluje tudi na naši šoli. Sodelovanje je v obliki zasedanj omogočeno vsem učencem, ki jih to zanima. Najprej učenci izberejo delegacijo, ki zastopa šolo na občinskem otroškem parlamentu. Tam izberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije.

Tema otroškega parlamenta v šol. Letu 2021/22 je:

MOJA POKLICNA PRIHODNOST

Na naši šoli se lahko v otroški parlament vključijo:

  • učenci, ki jih veseli poglobljeno raziskovanje določene teme;
  • učenci, ki so pripravljeni v raziskovanje vložiti veliko mero svoje energije, delovne vneme;
  • učenci, ki imajo iskrive ideje in jih želijo deliti z drugimi ter učenci, željni naučiti se drugačnih oblik učenja in pridobivanja znanja ter izkušenj, ki jih bodo obogatile za vse življenje.

Priporočeno literaturo si lahko ogledate tudi na spletni strani knjižnice: https://knjiznica-os-smihel.splet.arnes.si/pasti-mladostnistva/

Termine srečanj bomo določili skupaj z vami, parlamentarci.

Mentorica Dragica Poljanec

(Skupno 698 obiskov, današnjih obiskov 1)