Razredništvo

Razredništvo v šolskem letu 2017/2018

1. triletje

razred razrednik/razredničarka
1. a Viasta Močnik Gabrič
1. b Klavdija Hrastar
2. a Vera Rauh Žagar
2. b Vika Kek
3. a Antonija Blatnik
3.b Zlatka Galič

 

2. triletje

razred razrednik/razredničarka
4. a Mihaela Gerjovič
4. b Boštjan Hribar
5. a Marija Štangelj
5. b Lidija Špelič
6. a Milka Hudoklin
6. b Vesna Kastelic
6. c Anica Klobučar

 

3. triletje

razred razrednik/razredničarka
7. a Andrej Prah
7. b Mojca Šumlaj
8. a Andrej Lenartič
8. b Karmen Jenič
9. a Katja Kapele
9. b Mojca Klobučar