Šolska skupnost

ORGANIZIRANOST UČENCEV NA ŠOLI

Oddelčna skupnost

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.
Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer: obravnavajo učni uspeh v oddelku, in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju, si pomagajo z učnimi gradivi v času odsotnosti, oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v OS, organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s pravili šolskega reda opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

 
Skupnost učencev

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo v skupnost učencev šole dva predstavnika oddelka. V septembru učenci izvolijo predsednika šolske skupnosti in skupaj z mentorico pripravijo okvirni načrt dela. Člani šolske skupnosti se bodo sestajali na dva meseca, po potrebi pa tudi večkrat.

 

Šolska skupnost se bo vključevala v vse aktivnosti, ki bodo potekale na šoli, učenci bodo aktivno sodelovali v šolskem projektu Šmihci živimo Novo mesto, učenci bodo aktivni izvajalci pomembnih nalog šole Raba knjižnega jezika in Bralna pismenost tudi v tem šolskem letu. Šolska skupnost bo sodelovala pri obeleženju 650-let Novega mesta. Učenci bodo sodelovali pri zbiralnih akcijah papirja ter se udeleževali ostalih prostovoljnih akcij z namenom pomagati sočloveku. Učenci bodo sodelovali v mednarodnemu projektu Erasmus.

 

 

OKVIRNI PROGRAM DELA SKUPNOSTI UČENCEV OŠ ŠMIHEL V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

MESEC PREDVIDENE NALOGE
SEPTEMBER

Sestanek vseh predstavnikov šolske skupnosti.

Sprejem letnega delovnega načrta.

Predstavitev teme otroškega parlamenta + volitve v šolski parlament.

– Leto 2018 je Cankarjevo leto, Štukljevo leto in Evropsko leto kulturne dediščine.

 

  • 29. 9. 2018 (delovna sobota: nadomeščanje pouka prostega dne, 24. 12. 2018)

 

*Evropski teden mobilnosti – Dan brez avtomobila (16. – 22. 9. 2018)

-Na DAN BREZ AVTOMOBILA, v petek, 21. septembra 2018, bodo glavne aktivnosti potekale na Novem trgu, ki bo med 7. in 14. uro zaprt za ves promet.

**Znanstveni festival/Noč ima svojo moč (28. 9. 2018)

***Zbiralna akcija papirja.

OKTOBER

Pobude in naloge ob tednu otroka.

Teden otroka – aktivnosti (Tema Tedna otroka v letu 2018 je PROSTI ČAS)

* Letošnji Teden otroka bo potekal od 1. do 7. oktobra. Osredotočili se bomo na pomen kvalitetnega preživljanja prostega časa.

 

* 16. 10. 2018 – obeležitev Mihaelovega dne (športni dan)

NOVEMBER PROJEKT MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO
* Tema projekta v šol. l. 2018/2019 je “STOP OBREKOVANJU” (12. do 16. november)

 

* Oddelčne skupnosti obravnavajo temo OTROŠKEGA PARLAMENTA in temo ”stop obrekovanju”

 

*Šolska skupnost zbere pripombe in predloge vseh učencev šole.

DECEMBER

Miklavž.

Veseli december (voščilnice).

Sprejem prvošolcev v ŠS (prireditev).

Pobude učencev.

*(novoletni ples za osmošolce in devetošolce).

JANUAR Analiza 1. ocenjevalnega obdobja.
FEBRUAR

Kviz na temo kulturne dediščine (8. 2. 2019).

Valentinova pošta.

*(pustno rajanje).

**Delovna sobota (2. 2. 2019).

MAREC

Poročilo šolskega parlamenta.

Pobude učencev.

Zbiralna akcija papirja.

APRIL

Pobude učencev.

Mednarodni dan knjige (zaključek bralne značke).

MAJ

*Vikend za nadarjene (17. in 18. 5. v Dolenjskih Toplicah).

**Ekskurzija po Sloveniji za najuspešnejše učence.

JUNIJ

 Delovna sobota (1. 6. 2019: Prireditev ”Odličnost”)

Analiza 2. ocenjevalnega obdobja.

Analiza in vrednotenje dela v tekočem šolskem letu.

Predlogi za naslednje šolsko leto.

 

Mentor šolske skupnosti: Boštjan Hribar

(Skupno 93 obiskov, današnjih obiskov 1)