Šolska skupnost 2019/2020

OKVIRNI PROGRAM DELA SKUPNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

 

ORGANIZIRANOST UČENCEV NA ŠOLI

 

 

Oddelčna skupnost

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.
Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer: obravnavajo učni uspeh v oddelku, in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju, si pomagajo z učnimi gradivi v času odsotnosti, oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v OS, organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s pravili šolskega reda opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

 

Skupnost učencev

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo v skupnost učencev šole dva predstavnika oddelka. V septembru učenci izvolijo predsednika šolske skupnosti in skupaj z mentorico pripravijo okvirni načrt dela. Člani šolske skupnosti se bodo sestajali na dva meseca, po potrebi pa tudi večkrat.

                                         ***********************************************************

Šolska skupnost OŠ Šmihel se bo vključevala v vse aktivnosti, ki bodo potekale na šoli. Učenci bodo aktivno sodelovali v šolskem projektu Korakamo k modrosti z aktivnostjo, v prednostnih nalogah Šmihci pišemo čitljivo in Šmihci beremo, sodelovali v dejavnostih Rastoče knjige in pri Unesco projektih, sodelovali pri zbiralnih akcijah starega papirja ter pri humanitarnih akcijah na šoli.

 

MESEC PREDVIDENE NALOGE
SEPTEMBER

Sestanek vseh predstavnikov šolske skupnosti.

Sprejem letnega delovnega načrta.

Predstavitev teme otroškega parlamenta + volitve v šolski parlament.

 

*Evropski teden mobilnosti – Dan brez avtomobila (16. – 22. 9. 2019)

 

Na DAN BREZ AVTOMOBILA, v petek, 20. septembra 2019, bodo glavne aktivnosti potekale na Novem trgu, ki bo med 7. in 14. uro zaprt za ves promet.

 

**Znanstveni festival/Noč ima svojo moč (27. 9. 2019)

OKTOBER

Pobude in naloge ob tednu otroka.

–>Letošnji Teden otroka bo potekal od 7. do 13. oktobra.

Osrednja tema bo »Naše pravice«. Izhodišče je pesem Toneta Pavčka z istim naslovom.

*Igre brez meja (9. 10. 2019)

 

**Izlet v Pacug in Piran (12. 10. 2019)

***Zbiralna akcija papirja.

–>16. 10. 2019 – obeležitev Mihaelovega dne.

155-letnica šole (učencem bomo predstavili idejo o spominski knjigi, v kateri bodo zbrani ročni zapisi o spominih na šolske dni, modrosti o šoli, znanju, branju, pisanju, likovni izdelki ter fotografije izdelkov z dni dejavnosti).

NOVEMBER PROJEKT MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO
–>Tema projekta v šol. l. 2019/2020 je PAST UPRAVIČENE NESTRPNOSTIV petek, 15. novembra 2019 (16. november pride na soboto), ali kateri drug dan v tem tednu (od 11. do 16. novembra).–>Oddelčne skupnosti obravnavajo temo OTROŠKEGA PARLAMENTA in temo ”nestrpnosti”.*Šolska skupnost zbere pripombe in predloge vseh učencev šole.
DECEMBER

Miklavž.

Veseli december (voščilnice).

Sprejem prvošolcev v ŠS (prireditev).

Pobude učencev.

*(novoletni ples za osmošolce in devetošolcev).

JANUAR Analiza 1. ocenjevalnega obdobja.
FEBRUAR

Kviz na temo kulturne dediščine (7. 2. 2020).

Valentinova pošta.

*(pustno rajanje, 25. 2. 2020).

MAREC

Poročilo šolskega parlamenta.

Pobude učencev.

APRIL

Pobude učencev.

Mednarodni dan knjige (zaključek bralne značke).

Zbiralna akcija papirja.

MAJ

*Vikend za nadarjene (začetek maj 2020, Dolenjske Toplice).

**Ekskurzija po Sloveniji za najuspešnejše učence.

JUNIJ

–> Prireditev ”Odličnost”, 2. junij 2020.

Analiza 2. ocenjevalnega obdobja.

Analiza in vrednotenje dela v tekočem šolskem letu.

Predlogi za naslednje šolsko leto.

 

Mentor šolske skupnosti: Boštjan Hribar

 

 

 

(Skupno 329 obiskov, današnjih obiskov 1)