Za pravočasno prijavljene učence od 1. do 9. razreda. Način prijave bo preko pisne prijavnice, ki jo otrok prejme v 1. tednu septembra ter odda pravilno izpolnjeno do roka, ki bo naveden na prijavnici. Mentor:  Andrej Prah